Integritet

Jag, Ingmar Borgström, är administratör och den ende som har tillgång till persondata på webbplatsen https://rundslingor.se och tillhörande kartbutik https://kartbutiken.rundslingor.se.

När du köper kartor i kartbutiken ombeds du att ange namn, leveransadress, e-postadress, telefonnummer och eventuell valfri kontoinformation såsom användarnamn och lösenord. Informationen används för att skicka information till dig om din beställning, svara på eventuella frågor inklusive återköp och klagomål, behandla betalningar och förhindra bedrägerier, konfigurera ditt konto för butiken samt för att följa lagliga krav för momsberäkning.

När du loggar in skapas cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort. Det skapas också cookies för att hålla reda på varukorgens innehåll medan du använder vår webbplats.

Om du betalar genom PayPal kommer några av dina uppgifter att skickas till PayPal, inklusive information som krävs för att behandla eller ge support för betalningen, såsom köpets totalsumma och faktureringsinformation. Se PayPals integritetspolicy för mer detaljer.

Du kan se, redigera eller radera dina personuppgifter när som helst (med undantaget att du inte kan ändra ditt användarnamn). Även jag som administratör kan se och redigera denna information.

Om du har skapat ett konto kan du begära en exportfil med de personuppgifter jag har om dig, inklusive alla uppgifter du gett mig. Du kan också begära att jag tar bort alla dina personuppgifter. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som jag är tvungen att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Dina persondata delas inte av utomstående, men om du begär återställning av lösenordet kommer din IP-adress att ingå i e-postmeddelandet om återställning.